[Translation] [IE doujinshi] Ichi Ni San

tenkaisaichi001

Tên: Ichi Ni San (Một Hai Ba)
Tác giả: tenkaisaichi (Twitter)
Trans + Edit: Hino Shachou

*Một, hai, ba còn được đếm là “HItotsu”, “FUtatsu”, “MIttsu”.
*Dou mừng sinh nhật Hikaru.

Tiếp tục đọc

Advertisements