[Translation] [IE doujinshi] Mọi thứ đều là tôi

011

Tên đặt bừa: Mọi thứ đều là tôi
Pairing: Asuto x Hikaru
Trans + Edit: Miri
Tác giả: bkmr/イマジナリーフレンド

Tóm tắt: Xảy ra sau tập 13, giả dụ như Hikaru đi trị liệu tâm lý.
P/s: đm 11 trang, lười mãi mới xong. Cơ mà nó đíp cũng thích thích. Mà về Hikaru là chủ yếu chứ Asuto làm nền thôi.

Tiếp tục đọc