[Translation] [IE Doujinshi] Tai nạn

75566055_p0_master1200

Tên đặt bừa: Tai Nạn
Pairing: Asuto x Hikaru
Tác giả: yumupo_ko
Trans + Edit: Miri

*Ghép luôn cả cái dou ngắn tác giả này vẽ hồi sau cái event xem tủ đồ các nhân vật.
*Sắp tới sẽ xả hàng nhưng sẽ xả từ từ, rốt cuộc cũng free rồi…
*Không có bao nhiêu cái dj InaHika nên vớ cái nào dịch cái nấy dù cái này sến vcd cơ.

Tiếp tục đọc