Kuroshitsuji: Book of Circus Final Review

tumblr_n8vh52SzzX1s0icg1o3_500

Mắt ;;A;;

Bộ phim đầu tiên kết thúc của mùa, quá sớm so với các phim khác, nhưng có lẽ sẽ là cái kết khó quên nhất. 😥

Tiếp tục đọc