Random: Le Chevalier D’eon Review – Giả gái trả thù chị lỡ tay cướp luôn người yêu chị.

shinsen-subs_le_chevalier_deon_-_13_1920x1080h264-5-1aac844d28aa_sep-1-2012-2-37-04-pm

Look at those excited faces!

Cái tựa nghe gay lòi thế thôi chứ không có gì đâu, thề đó :v

Ờ, đã biết cỡ nào cũng sẽ có bad end, không thì good end với đống người chết các kiểu, cơ mà…chúa con.

Tiếp tục đọc