[Translation] Pandora Heartchu Final Chapter

Hình như là Pandora Heartchu của tập 24 cuối cùng? Nhìn thấy các bạn hạnh phúc mà mình đắng quá nên dịch luôn 😥 Cũng muốn dịch cả cái omake về Leo và Vincent chơi piano nữa…

Enjoy ~

Xin đừng đem đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.

Tiếp tục đọc