Psycho-Pass 2 Ep 1 – 7 Review – Đừng đùa với Toa lét.

Toa lét – Câu hỏi của thời đại

Cái season này nó còn thốn hơn season 1…

Tiếp tục đọc

Advertisements