Re: Hamatora Final Review – Lời hứa 500 yên

hamatora-12

And then they live happy ever after

Vâng, xin phép viết Review cho Re: Hamatora trước thay vì Aldnoah.zero (which will come soon enough). :v

Tiếp tục đọc

Advertisements