[Translation] [ToCS IV] Tặng nhẫn

Tên bịa: Tặng nhẫn
Pairing: Crow x Rean (Trail Of Cold Steel IV)
Cảnh báo: Spoiler cho phần 4 của game.
Tác giả: Yuichi
Trans + Edit: Miri

Tóm tắt: Vẽ theo sự kiện tặng nhẫn của Rean và Crow trong game phần 4.
Fun fact: Phần đầu của strip thật sự xảy ra trong game. Trong series ToCS, ngoài Alisa có thể tặng nhẫn ở phần 2, Crow là người duy nhất Rean có thể tặng nhẫn trong series này.

Tiếp tục đọc

[Translation] [ToCS IV] Đêm trước trận đấu cuối cùng

Tên bịa: Đêm trước trận đấu cuối cùng
Pairing: Crow x Rean (Trail Of Cold Steel IV)
Cảnh báo: Spoiler cho phần 4 của game.
Tác giả: Yuichi
Trans + Edit: Miri

Ém hàng lâu để thẩm du là chính, giờ post lên chung vui mừng Phần 3 và 4 đã được công bố ra bản Tiếng Anh năm nay.

Tóm tắt: Xảy ra trước trận chiến cuối cùng. Crow trao trả lại đồng 50 miras.

Tiếp tục đọc