[Fanfiction] Fate/Grand Order – Người trở về đất, linh hồn lưu lại nhân gian (Chương 1)

Tựa: Người trở về đất, linh hồn lưu lại nhân gian.

Pairing: Gilgamesh (Caster) x Enkidu (Lancer)

Tóm tắt: Lần đầu hai người gặp mặt sau khi trở thành Servant ở Chaldea. Quãng thời gian là sau Arc Babylon + Interlude đầu tiên của Enkidu, nhưng trước Arc Solomon.

Tiếp tục đọc